Datum/Tid

2018-05-08
09:00 - 12:00

Plats
Mediacenter


Välkommen på träff i nätverket Forum för skolbiblioteksutveckling

Ur innehållet:

  • Läsfrämjande miljöer
  • Läsfrämjande på olika sätt
  • Läraren som läsande förebild, vilka är era egna bästa boktips?

Kaffe/te finns som vanligt från 8.30 och vi avslutar med lunch på närliggande restaurang.

Forum för skolbiblioteksutveckling är ett nätverk skapat för skol/gymnasiebibliotekarier, lärarbibliotekarier och bibliotekarier på integrerade folk- och skolbibliotek, dit även skolledare, ämneslärare etcetera, som har intresse av skolbiblioteksutvecklingsfrågor är välkomna.

Anmäl dig här

30 av 30 platser bokade

Detta evenemang är fullbokat.