Datum/Tid

2018-11-06
09:00 - 12:00

Plats
Mediacenter


Välkommen på träff i nätverket Forum för skolbiblioteksutveckling

Ur innehållet:

  • Skolbiblioteket som pedagogisk resurs: Vi diskuterar Skolinspektionens granskning om och hur skolan använder skolbiblioteket som pedagogisk resurs för att bidra till elevers lärande
  • Pedagogen som läsande förebild: vi fortsätter vårt samtal från i våras om att vara en läsande förebild genom att ta med och delge varandra våra bästa boktips, gärna även HUR ni använt boktipset

Läsning inför forumet: Skolbibliotek som pedagogisk resurs, s. 5-7 samt 21-26. Den som är särskilt intresserad kan med fördel läsa hela publikationen. Här hittar du publikationen.

Kaffe/te finns som vanligt från 8.30 och vi avslutar med lunch på närliggande restaurang.

Forum för skolbiblioteksutveckling är ett nätverk skapat för skol/gymnasiebibliotekarier, lärarbibliotekarier och bibliotekarier på integrerade folk- och skolbibliotek, dit även skolledare, ämneslärare etcetera, som har intresse av skolbiblioteksutvecklingsfrågor är välkomna.

 

Varmt välkomna!

Anmäl dig här

16 av 30 platser bokade

Bokningen är stängd för detta evenemang.