Datum/Tid

2019-03-07
09:00 - 12:00

Plats
Mediacenter


Välkommen på träff i nätverket Forum för skolbiblioteksutveckling

Ur innehållet:

  • Digitalisering och medie- och informationskunnighet
  • Att göra en MIK-trappa

Vi arbetar utifrån litteratur kring ämnet men tittar också på en konkret MIK-trappa, alltså en tänkt progression i hur man kan lägga upp arbetet på en skola eller i en klass.

Att läsa inför vår nätverksträff:

Anders Thoresson: Skolan i en digital omvärld, kapitlet Elevernas teknikvardag, s 61-66
Per-Olof Ågren: Digitala transformationer, kapitlet Nedsänkta i upplevelseflöden, s 21-27

Vi mailar ut i pdf-format senare!

Kaffe/te finns som vanligt från 8.30 och vi avslutar med lunch på närliggande restaurang.

Varmt välkomna!
/Gunilla och Martina

 

 

———-

Forum för skolbiblioteksutveckling är ett nätverk skapat för skol/gymnasiebibliotekarier, lärarbibliotekarier och bibliotekarier på integrerade folk- och skolbibliotek, dit även skolledare, ämneslärare etcetera, som har intresse av skolbiblioteksutvecklingsfrågor är välkomna.

Anmäl dig här

30 av 30 platser bokade

Detta evenemang är fullbokat.