Datum/Tid

2017-11-15
14:00 - 16:00

Plats
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping


Programmering är ett högaktuellt område för skolan efter Skolverkets förändringar av läroplanen. När höstterminen 2018 startar gäller nya kursplaner i många ämnen i grundskolan. I matematik- och teknikämnet skrivs programmering in som ett område man ska jobba med.

I UR:s serie Programmera mera 2.0, handlar det om tekniken som ligger bakom det som händer på skärmen. Programmeringen sätts i ett sammanhang och de 11-åriga deltagarna får utmaningar där fokus ligger på att förstå hur det fungerar. Programledare är Karin Nygårds. I bakgrunden fr v Josefine, Emma, Moa, Natalia, Nikki och Elina.
© Foto: Karin Alfredsson/UR.
Bilden får endast användas i samband med denna serie.

Karin Nygårds är i grunden svensklärare för låg-och mellanstadiet. De senaste åren har hon jobbat intensivt med programmering i grundskolan på olika nivåer och med programserien Programmera mera från UR. Nu kommer hon hit för att berätta om höstens nya tv-program och tankarna bakom dem.

Programmera mera 2.0 är en serie med åtta program som riktar sig till elever på mellanstadiet och deras lärare. Tre barn kommer till Karin Nygårds studio i varje avsnitt där hon sätter dem på prov genom frågor och utmaningar. Varje avsnitt har ett tema, till exempel spel, säkerhet och sociala medier och innehåller en kort visualiseringsfilm som kallas ”Fatta hur det funkar”. För att knyta an till verkligheten intervjuas en expert inom varje område, som berättar om sitt jobb som till exempel spelanimatör eller säkerhetschef. Tanken med programmen är att såväl barn som vuxna ska känna att de har lärt sig något nytt efter ett avsnitt och att programmering ska sättas i ett sammanhang i samhället.

  • Plats: Aulan, Högskolan för Lärande och Kommunikation, Jönköping
  • Tid: 14:00-16:00. Kaffe/te och fralla finns från 14.00, föreläsningen startar 14.30.
  • Kostnad: Gratis men uteblir man debiteras 300 kr.

Anmäl dig här

181 av 200 platser bokade

Bokningen är stängd för detta evenemang.