Datum/Tid

2018-01-23
13:00 - 15:30

Plats
Mediacenter


Programmering är högaktuellt för skolan efter Skolverkets förändringar i grundskolans läroplaner. I det reviderade centrala innehållet i Matematik för årskurs 1-3 kan man nu läsa ”Hur entydiga stegvisa instruktioner kan konstrueras, beskrivas och följas som grund för programmering. Symbolers användning vid stegvisa instruktioner.”

Denna workshop vänder sig främst till pedagoger med barn/elever i åldrarna 5-9 år.

Genom att vi går igenom och provar på appen Scratchjr kommer du få hjälp med stegvis programmeringstänkande och ett roligt verktyg för att introducera och jobba med programmering genom berättande tillsammans med barnen.

Utbildningen är gratis för pedagoger men uteblir man debiteras 300 kr.

Minimum 3 deltagare för att utbildningen ska bli av.

Kaffe och bulle ingår.

Ta med egen iPad!

Anmäl dig här

7 av 12 platser bokade

Bokningen är stängd för detta evenemang.