Datum/Tid

2018-10-24
08:30 - 16:30

Plats
Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping


Dagen leds av Kristina Alexanderson, ansvarig för Internetstiftelsens skolsatsningar och en av Sveriges främsta experter på hur man kan jobba med digital kompetens i skolan.

Det blir en fullspäckad dag som ger dig en bild av vad digital kompetens innebär – både generellt och i skolan. Med utgångspunkt i Internetstiftelsens öppna lärresurs Digitala lektioner fokuseras på praktiskt arbete. Du får med dig konkreta verktyg för att kunna stötta dina kollegor i arbetet med de nya läroplansskrivningarna. Dagen är också en utmärkt möjlighet att nätverka med kollegor och utbyta idéer med varandra.

 Obs! Ta med dig en egen dator till eftermiddagens stationsövningar.

Här kan du läsa mer!

För vem?

Utbildningen riktar sig till dig som fått i uppdrag av din rektor att leda din skola eller kommuns arbete med digital kompetens inom grundskolan. Vi tror att du är IT-pedagog, förstelärare med fokus på digitala verktyg, IKT-lärare eller liknande. Men tipsa gärna kollegor du samarbetar med såklart.

Program 

Förmiddag:

08:30-09:00 Introduktion av lärresursen Digitala lektioner (Kristina Alexanderson, Internetstiftelsen)

09:00-09:30 Resurser för att stärka den digitala kompetensen (Boel Nygren)

09:30-09:45 Bensträckare

09:45-10:30 Programmering i grundskolan (Christer Sjöberg, Internetstiftelsen)

10:30-11:30 Att handleda sina kollegor till digital kompetens (Maria Franzén, Högåsskolan)

11:30-12:30 Lunch i egen regi

Eftermiddag:

På eftermiddagen delar vi upp oss i tre grupper och har stationsarbeten kring programmering i matematik och teknik, digital källkritik samt diskuterar hur man kan göra för att stärka arbetet med digital kompetens i vardagen och stötta kollegor. Du behöver ha med dig en egen dator.

12:30-13:15 Stationsarbete
13:30-14:15 Stationsarbete
14:30-15:00 Kaffe
15:00- 15:45 Stationsarbete
16:00-16:30 Gemensam avslutning

Lokal: Hb116 på HLK, Högskolan för lärande och kommunikation i Jönköping

Kostnad: gratis

Fika ingår men lunch ordnar man själv

Anmäl dig här

97 av 100 platser bokade

Bokningen är stängd för detta evenemang.