Om Mediacenter

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län är en länsorganisation vars uppdrag är att samordna och ge service åt Jönköpings läns kommuner och externa parter inom områdena media, IT, teknik och pedagogik. Detta innebär bland mycket annat att vi:

  • köper visningsrättigheter till film, lånar ut, kopierar och distribuerar film till kommunerna, i huvudsak för användning i skolan.
  • erbjuder webbportal för digitalt utbildningsmaterial
  • upphandlar, säljer, installerar och servar AV-teknik (projektorer, skärmar, interaktiva system, ljudanläggningar, surfplattor med mera) åt kommunal verksamhet.
  • erbjuder utbildning och driver projekt för digitalisering och pedagogisk utveckling i länet
  • driver och deltar i olika regionala och nationella nätverk
  • erbjuder tjänster för webbsändning av evenemang

Medlemmar i Mediacenter är samtliga förvaltningar och skolor i Jönköpings läns 13 kommuner.

Endast medlemmar och avtalspartners äger rätt att utnyttja servicen från Mediacenter.