Meny Stäng

Blue-Bot

Vad är Blue-Bot?
Blue-Bot är en programmerbar robot som är avsedd för användning i skolmiljöer för att introducera barn till grundläggande programmering på ett lekfullt och interaktivt sätt. Den kan användas över flera ämnesområden för att stärka elevernas logiska tänkande, problemlösningsförmåga och kreativitet.

Rekommenderade åldrar:
Blue-Bot är utformad för att passa barn från förskolan till mellanstadiet (3-12 år). Den är anpassningsbar och intuitiv och gör det möjligt för lärare att anpassa aktiviteterna efter elevernas ålder och kompetensnivå. Från de tidigaste åldrarna kan barnen styra roboten med knapparna på ryggen och senare utforska mer avancerad programmering i appen.

Varför använda Blue-Bot?

  • Främjar digital kompetens: Introducerar barn till grundläggande kodning och förståelse för teknik, vilket är avgörande i dagens digitala samhälle.
  • Utvecklar logiskt tänkande: Lär elever att planera och följa sekvenser, vilket är grundläggande inom programmering och matematik.
  • Stimulerar problemlösning: Uppmuntrar till experiment och problemlösning, vilket stärker elevernas kritiska tänkande och kreativa problemlösningsförmåga.
  • Förbättrar samarbete och kommunikation: Uppmuntrar eleverna att samarbeta och kommunicera för att lösa uppgifter tillsammans.
  • Engagerar eleverna: Skapar en engagerande och rolig inlärningsmiljö som fångar elevernas intresse och motivation.

Mål och syfte med Blue-Bot

  • Förståelse för kodning: Målet är att ge eleverna grundläggande förståelse för kodning genom praktisk tillämpning.
  • Förbättrad matematikförståelse: Syftet är att koppla kodning till matematik genom begrepp som sekvenser, mönster, och positionering.
  • Utveckla problemlösningsförmåga: Målet är att hjälpa eleverna att utveckla förmågan att identifiera problem, planera lösningar och utvärdera resultaten.
  • Förbereda för framtiden: Syftet är att rusta eleverna med färdigheter som är relevanta i en snabbt föränderlig digital värld.