Meny Stäng

IT-pedagogik

OMVÄRLDSBEVAKNING
Det ligger i vårt uppdrag att skaffa och sprida kunskap om hur samhällets digitalisering utvecklas när det gäller teknik, programvaror, tjänster, beteenden och inte minst pedagogiska idéer och möjligheter.

Vi arrangerar bland annat inspirations- och utbildningsträffar och mässresor till BETT (England) och SETT (Stockholm) för  anställda i våra medlemskommuner.

NÄTVERKANDE
Vi deltar i och driver nätverk regionalt såväl som nationellt:

  • IT-pedagogerna Jönköpings Län
  • IKT-pedagogerna AV Riks
  • Forum för skolbiblioteksutveckling
  • Skoldatateknätverket

TJÄNSTEUTVECKLING
Ända sedan 1968 har vi utvecklat tjänster för våra användare. Mycket har hänt sedan rullbandens tid fram till dagens trådlöshet, mobila enheter, webbportaler och appar. Vi arbetar hela tiden med att erbjuda moderna och effektiva lösningar och distributionssätt för film och läromedel.

mediacenterplay.se utvecklar vi integration av olika digitala resurser för åtkomst från endast ett inloggningskonto.

UTBILDNING
Genom åren har tusentals skolledare och pedagoger mött Mediacenter genom olika kompetensutbildningar och kommunala fortbildningssatsningar. Vår ambition är att alltid kunna erbjuda fortbildning och stötta kommunerna inom aktuella IKT-relaterade områden.

SKOLA OCH DIGITALISERING

Efter att ha arbetat med teknik- och pedagogikfrågor i över 25 års tid är vi glada över att vårt kompetensområde idag finns förtydligat och stärkt i skolans styrdokument. Skolan ska se till att elever får den digitala kompetens som är avgörande för ett livslångt lärande. 

Vi hjälper och fortbildar därför pedagoger, rektorer och skolbibliotekarier i att känna till vilka digitala verktyg för lärande som finns och hur de kan bidra till att eleverna når målen i sin utbildning. Vårt arbete utgår alltid från gällande läroplaner och övriga styrdokument.