Meny Stäng

OM MEDIACENTER

Kommunalförbundet Mediacenter Jönköpings Län är en länsorganisation vars uppdrag är att samordna och ge service åt Jönköpings läns kommuner och externa parter inom områdena media, IT, teknik och pedagogik. Det innebär bland mycket annat att vi:

  • köper visningsrättigheter till film, lånar ut, kopierar och distribuerar film till kommunerna, i huvudsak för användning i skolan
  • erbjuder webbportal för digitalt utbildningsmaterial.
  • upphandlar, säljer, installerar och servar AV-teknik (projektorer, skärmar, interaktiva system, ljudanläggningar, surfplattor med mera) åt kommunal verksamhet
  • erbjuder utbildning och driver projekt för digitalisering och pedagogisk utveckling i länet
  • driver och deltar i olika regionala och nationella nätverk
  • erbjuder tjänster för webbsändning av evenemang

Medlemmar i Mediacenter är samtliga förvaltningar och skolor i Jönköpings läns 13 kommuner.  Endast medlemmar och avtalspartners äger rätt att utnyttja servicen från Mediacenter.

FÖRBUNDSORDNING

Förbundsordningen beskriver syfte och innehåll i samverkansarbetet och fungerar som ett slags regelverk för hur verksamheten ska utformas.

DIREKTION

Fullmäktige hos respektive förbundsmedlem utser ledamot och ersättare för fyraåriga mandatperioder från och med den 1 januari året efter det år då val har ägt rum. Direktionen består av tretton ledamöter och lika många ersättare.

MILJÖARBETE

Vi är miljödiplomerade av Jönköpings kommun vilket innebär att vi har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas.

PERSONUPPGIFTER

Vi på Mediacenter hanterar och bearbetar personuppgifter enligt rådande lagstiftning. För din säkerhet och trygghets skull har vi full transparens kring hur vi arbetar.