Meny Stäng

Film & läromedel

På uppdrag av Jönköpings Läns kommuner köper Mediacenter institutionella visningsrätter för undervisningsfilm samt ansvarar för distribution av filmerna. Filmerna är kvalitetsgranskade, reklamfria och lagliga att använda i skolan.

Distribution sker numera i huvudsak via streaming i vår portal Mediacenterplay.se men visst material lånas även ut på DVD.

Undervisningsfilm
Intresset för att använda film som läromedel är idag mycket stort. Ca 55 000 lärare och elever har idag inloggningskonto hos Mediacenter och därmed obegränsad tillgång till filmmaterialet. Mediacenterplay.se är för många lärare i Jönköpings Län en daglig resurs undervisningen. Sammanlagt finns ca 22 500 filmer och radioprogram tillgängliga i Play och innehållet i dessa riktar sig till allt från förskola till vuxna.

Filmleverantörer
Utbildningsradion (UR) är ett medieföretag som ägs av den Förvaltningsstiftelse som även äger Sveriges Television (SVT) och Sveriges Radio (SR). Utbildningsradions och Mediacenters IT-system är synkroniserade så att allt material som sänts på TV finns tillgängligt för länets skolor.

SDF (Sveriges Distributörer av institutionell Film) är en branschorganisation som funnits i över 50 år. Privata företag inom SDF producerar och distribuerar film som får användas av exempelvis skolor.

Utöver dessa två stora leverantörsgrupper har Mediacenter kontakt med många enskilda filmare, företag och organisationer som producerar kunskapsfilmer som kan vara användbara för Mediacenters intressenter.

TJÄNSTER MEDIACENTERPLAY

Play – streamingtjänst för filmer och radioprogram

Creaza – Programsvit för kreativt skapande online

Muzzy – Animerat språkläromedel för F-6

Digitala läromedel

Mediacenter tillhandahåller via Mediacenterplay.se också möjligheter för skolor att använda olika digitala läromedel för att de i lugn och ro ska kunna prova och utvärdera.

För närvarande kan lärare och elever använda följande digitala läromedel utan kostnad genom sitt konto på Mediacenterplay.se.

Muzzy

Materialet vänder sig till åk F-6 och består av filmer, filmklipp, sånger, interaktiva lärspel, och mängder av muntligt och skriftligt arbetsmaterial för språkinlärning.

Muzzy Club innehåller språken brittisk engelska, amerikansk engelska, spanska, franska, tyska, italienska samt koreanska och kinesiska.

Mediacenter har löst provlicens för Muzzy Club fram till och med 2024 för våra användare.

Creaza

Creaza är ett ämnesövergripande webbaserat programpaket för att skapa tecknade serier, film, tankekartor och ljud.

Med hjälp av Creaza kan eleven producera text, bilder, presentationer och filmer genom hela sin utbildning, från förskola till gymnasium.

I Cartoonist skapas serier, filmer, ljudprogram och det finns en mängd olika teman att välja mellan med speciella miljöer och karaktärer.

I Mindomo skapas tankekartor med bilder, länkar och filmer.
Mediacenter har löst licens för Creazapaketet till och med hela 2026 för våra användare