Meny Stäng

Dash

Vad är Dash?
Dash är en robot som utvecklats för att främja lärandet inom programmering och teknik för barn. Den är konstruerad för att vara användarvänlig och engagerande, vilket gör den till ett utmärkt verktyg för att introducera unga elever till grunderna i kodning och problemlösning på ett lekfullt sätt. Dash är också utrustad med olika sensorer för avstånd, ljus, ljud, kollision och kan erbjuda en praktisk och interaktiv metod för att tillämpa teoretiska koncept som hastighet, riktning och acceleration inom fysik och matematik.

Rekommenderade åldrar:
Dash rekommenderas för barn i åldern 6 år och uppåt. Det är särskilt populärt bland elever i grundskolan och mellanstadiet. Användningen av visuell programmering och de interaktiva funktionerna gör Dash tillgänglig och rolig för unga elever att utforska grunderna i kodning och teknik. Det finns en rad aktiviteter och projekt som passar olika svårighetsgrader, vilket gör att barn kan fortsätta att utmana sig själva när de utvecklar sina färdigheter.

Varför använda Dash?

  • Främjar digital kompetens: Introducerar barn till grundläggande kodning och förståelse för teknik, vilket är avgörande i dagens digitala samhälle.
  • Utvecklar logiskt tänkande: Lär elever att planera och följa sekvenser, vilket är grundläggande inom programmering och matematik.
  • Stimulerar problemlösning: Uppmuntrar till experiment och problemlösning, vilket stärker elevernas kritiska tänkande och kreativa problemlösningsförmåga.
  • Förbättrar samarbete och kommunikation: Uppmuntrar eleverna att samarbeta och kommunicera för att lösa uppgifter tillsammans.
  • Engagerar eleverna: Skapar en engagerande och rolig inlärningsmiljö som fångar elevernas intresse och motivation.

Mål och syfte med Dash

  • Förståelse för kodning: Målet är att ge eleverna grundläggande förståelse för kodning genom praktisk tillämpning.
  • Förbättrad matematikförståelse: Syftet är att koppla kodning till matematik genom begrepp som sekvenser, mönster, och positionering.
  • Utveckla problemlösningsförmåga: Målet är att hjälpa eleverna att utveckla förmågan att identifiera problem, planera lösningar och utvärdera resultaten.
  • Förbereda för framtiden: Syftet är att rusta eleverna med färdigheter som är relevanta i en snabbt föränderlig digital värld.