Meny Stäng

Micro:bit

Vad är Micro:bit?
Micro:bit är en kompakt, programmerbar mikrokontroller (en liten dator) som skapades för att underlätta inlärning och undervisning av programmering och elektronik för barn och nybörjare inom teknik. Den utvecklades av BBC i samarbete med olika partners, inklusive teknikföretag och akademiker, för att främja digital kompetens och kreativitet hos unga.

Rekommenderade åldrar:
Micro:bit är vanligtvis anpassad för barn och ungdomar i åldern 8 till 16 år, men den är flexibel nog att användas av användare i alla åldrar som är intresserade av att lära sig om teknik.

Varför använda Micro:bit?

  • Främjar kreativt lärande: Micro:bit är utformad för att vara användarvänlig och främja en kreativ och interaktiv inlärningsmiljö. Den ger möjlighet för användarna att utforska, experimentera och skapa med programmering och elektronik på ett lekfullt sätt.
  • Förstärker programmeringsfärdigheter: Den ger en plattform för att lära sig programmering genom praktisk tillämpning. Med enkelhet och tillgänglighet kan användare, även utan tidigare erfarenhet, utforska kodning och skapande.
  • Uppmuntrar problemlösning och innovation: Genom att tillåta användarna att skapa egna projekt, från enkla LED-mönster till avancerade sensorbaserade apparater, främjar micro:bit ett tänkande som stimulerar problemlösning och innovation.

Mål och syfte med Micro:bit

  • Främja teknikintresse: En av de främsta målen med micro:bit är att locka unga till att utforska teknik och programmering. Genom att göra det roligt och tillgängligt är syftet att skapa ett intresse för ämnena.
  • Underlätta lärande: micro:bit används som ett pedagogiskt verktyg för att underlätta inlärningen av teknik och kodning. Det främjar en mer praktisk och tillämpad form av undervisning.
  • Uppmuntra kreativitet: Genom att erbjuda en plattform för skapande och innovation inspirerar micro:bit till kreativa projekt och idéer.

Länkar till mer information