Meny Stäng

Miljöarbete

Vi är miljödiplomerade av Miljöstrategen.

Organisationen har infört ett miljöledningssystem i enlighet med kraven i Svensk Miljöbas. Detta innebär att organisationen har:

  • En miljöpolicy, mål och handlingsplan
  • En aktuell miljöutredning där de betydande miljöaspekterna kartlagts
  • Genomfört konkreta miljöförbättringar
  • Utbildat samtliga medarbetare i grundläggande miljökunskap
  • Förankrat och redovisat miljöarbetet
  • Godkänts vid en revision av såväl dokumenterat som praktiskt miljöarbete

Vill du veta mer om Miljöstrategens miljödiplomering? Klicka här