Meny Stäng

Personuppgiftshantering

Dataskyddsförordningen (GDPR, The General Data Protection Regulation) trädde i kraft 25 maj 2018 och gäller i hela EU och har till syfte att skapa en enhetlig och likvärdig nivå för skyddet av personuppgifter.

Personuppgifter är uppgifter som på ett eller annat sätt kan kopplas till din person. Det kan vara uppgifter som ditt namn eller ditt personnummer, men även uppgifter som exempelvis telefonnummer.

När behandlar Mediacenter personuppgifter?
Mediacenter hanterar personuppgifter i olika sammanhang, exempelvis:

  • Inkommande epost och uppgifter från kontaktformulär på hemsidan
  • Anmälningar till aktiviteter via hemsidan
  • Kundregister i filmportalen SLI.se, affärssystem och webbshop

Behandling av personuppgifter
Vi använder dina uppgifter lagenligt och för att besvara förfrågningar, ge support samt order- och garantihantering. Vi sprider inte dina personuppgifter vidare. Du har rätt att begära att uppgifterna om dig ska raderas, kompletteras eller rättas.

Frågor?
Kontakta kundtjanst@mcenter.se