Meny Stäng

Sphero

Vad är Sphero?
Sphero är en kulformad robot som kan programmeras via en app. Den är utrustad med olika sensorer och kan erbjuda en praktisk och interaktiv metod för att tillämpa teoretiska koncept som hastighet, riktning och acceleration inom fysik och matematik. Genom att kombinera lek och lärande blir det möjligt för elever att visualisera och förstå dessa koncept på ett mer engagerande sätt. Sphero är också vattentålig och kan användas utomhus.

Rekommenderade åldrar:
Sphero kan anpassas för en bred åldersgrupp, och användningen bör anpassas efter elevernas mognadsnivå, tidigare erfarenheter och kursmål. För yngre elever kan fokus ligga på lekfull inlärning och enklare programmering, medan äldre elever kan utforska mer avancerade koncept och tillämpningar inom matematik och fysik som hastighet, riktning och acceleration.

Varför använda Sphero?

  • Främjar digital kompetens: Introducerar barn till grundläggande kodning och förståelse för teknik, vilket är avgörande i dagens digitala samhälle.
  • Utvecklar logiskt tänkande: Lär elever att planera och följa sekvenser, vilket är grundläggande inom programmering och matematik.
  • Stimulerar problemlösning: Uppmuntrar till experiment och problemlösning, vilket stärker elevernas kritiska tänkande och kreativa problemlösningsförmåga.
  • Förbättrar samarbete och kommunikation: Uppmuntrar eleverna att samarbeta och kommunicera för att lösa uppgifter tillsammans.
  • Engagerar eleverna: Skapar en engagerande och rolig inlärningsmiljö som fångar elevernas intresse och motivation.

Mål och syfte med Sphero

  • Förståelse för kodning: Målet är att ge eleverna grundläggande förståelse för kodning genom praktisk tillämpning.
  • Förbättrad matematikförståelse: Syftet är att koppla kodning till matematik genom begrepp som sekvenser, mönster, och positionering.
  • Utveckla problemlösningsförmåga: Målet är att hjälpa eleverna att utveckla förmågan att identifiera problem, planera lösningar och utvärdera resultaten.
  • Förbereda för framtiden: Syftet är att rusta eleverna med färdigheter som är relevanta i en snabbt föränderlig digital värld.

Länkar till mer information